Skip to main content
Coerver® Coaching Partner PRO Klub program je kompletna saradnja sa klubovima, koji žele da implementiraju Coerver® Coaching metod i filozofiju u rad sa mlađim kategorijama.
OSNOVNI PAKET:

1. Razvoj, obuka i edukacija igrača (U7-U12) kroz treninge i teorijska predavanja,
2. Razvoj, obuka i edukacija trenera kroz treninge i teorijska predavanja,
3. Edukacija roditelja kroz teorijska predavanja,
4. On-line internet podršku

DODATNI PAKET:
 • Razvoj, obuka i edukacija igrača kroz vikend kamp
 • Razvoj, obuka i edukacija trenera sa specijalistom za mentalnu pripremu
 • Razvoj, obuka i edukacija trenera i igrača sa Coerver® instruktorima iz inostranstva
Coerver® Coaching Partner GRASSROOTS Klub program je kompletna saradnja sa klubovima, koji žele da implementiraju Coerver® Coaching metod i filozofiju u rad sa mlađim kategorijama
OSNOVNI PAKET:

1. Razvoj, obuka i edukacija igrača (U7-U12) kroz treninge i teorijska predavanja,
2. Razvoj, obuka i edukacija trenera kroz treninge i teorijska predavanja,
3. Edukacija roditelja kroz teorijska predavanja,
4. On-line internet podršku

DODATNI PAKET:
 • Razvoj, obuka i edukacija igrača kroz vikend kamp
 • Razvoj, obuka i edukacija trenera sa specijalistom za mentalnu pripremu
 • Razvoj, obuka i edukacija trenera i igrača sa Coerver® instruktorima iz inostranstva

Jednodnevni kamp

Road Show

Road Show je jednodnevni kamp u Vašem klubu ili školi fudbala sa treninzima po Coerver® Coaching Session Planner-u kroz 2 treninga (4 h) obuke za decu i 2h edukacije za trenere i roditelje u klubu.

Jednodnevni kamp

Play Like the Stars

Play Like the Stars je jednodnevni kamp u Vašem klubu ili školi fudbala sa treninzima po Coerver® Coaching Session Planner-u kroz 2 treninga (4 h) obuke za decu i 2h edukacije za trenere i roditelje u klubu.

Coerver Coaching

VIKEND KAMP

Coerver® Coaching Vikend Kamp za igrače u Vašem klubu ili školi fudbala. Pored obuke igrača od 8h po Coerver® Coaching Session Planner-u i po „Play like the Stars” modelu radi se i na edukaciji trenera i roditelja (3h) u klubu.

Satnica I dana:

 • Sastanak sa trenerima, decom i roditeljima – Coerver® Coaching prezentacija (30 min.)
 • Podela Coerver majica deci i trenerima
 • Coerver® Coaching Session Planner trening (2h)
 • Coerver® Coaching Metod – teorija za trenere (1h)
 • Coerver® Coaching Session Planner trening (2h)
 • Sastanak sa trenerima – rezime dana i dogovor za sutra

Satnica II dana:

 • Coerver® Coaching Play Like the Stars trening (2h)
 • Coerver® Coaching Metod – teorija za trenere (1h)
 • Coerver® Coaching Play Like the Stars trening (2h)
 • Coerver® Coaching Metod – predavanje za decu i roditelje (1h)
 • Podela diploma za decu i trenere
 • Minimalan broj dece: 24 (1 Coerver trener + 2 asistenta trenera iz kluba)
 • Srednji broj dece: 36 (1 Coerver trener + 3 asistenta trenera iz kluba)
 • Maksimalan broj dece: 48 (2 Coerver trenera + 4 asistenta trenera iz kluba)
 • Cena: 25€ / po osobi
 • Klub ili škola fudbala potpisuje ugovor o sprovođenju kampa sa Coerver Caoching Srbija
 • U cenu pored obuke igrača i edukacije trenera i roditelja ulazi i osiguranje dece za taj dan kampa
 • Deca i treneri dobijaju na poklon majice i diplome na kampu
 • Novčana suma se uplaćuje 14 dana unapred i nakon potpisivanja ugovora 
 • Putni trošak, smeštaj i hranu klub posebno reguliše
 • Kamp može da se održi i radnim danima

*POPUST ZA KLUBOVE I ŠKOLE FUDBALA:

 • 24 igrača = 10%
 • 36 igrača = 15%
 • 48 igrača = 20%
 • Svu opremu i rekvizite za trening donosi Coerver Coaching Srbija, a klub je u obavezi da obezbedi adekvatan teren za rad kampa
 • U slučaju da na kampu ima 24 igrača, kamp se može sprovesti na terenima manjih dimenzija tj. u balonu sa veštačkom travom
 • U slučaju da na kampu ima 36 ili 48 igrača, kamp se mora sprovesti na velikom terenu sa prirodnom ili veštačkom travom
 • Grupe dečaka mogu biti podeljene po uzrasnim kategorijama, a mogu biti i mešovite sa devojčicama, a postoji mogućnost i rada sa golmanima na kampu
 • Ako ima više od 48 igrača po klubu, onda se deca dele po kategorijama i pravi se drugi Vikend kamp u drugim terminima ili se jedna grupa dece radi prvi dan, a druga grupa radi drugi dan kampa