Skip to main content
Road Show je jednodnevni kamp u Vašem klubu ili školi fudbala sa treninzima po Coerver® Coaching Session Planner-u kroz 2 treninga (4 h) obuke za decu i 2h edukacije za trenere i roditelje u klubu.

SATNICA I PROGRAM:

 •  Sastanak sa trenerima i decom
  Coerver Coaching prezentacija (30 min.)
 • Podela Coerver majica deci i trenerima
 • Coerver Coaching Session Planner trening (2h)
 • Coerver Coaching Metod – teorija za trenere (1h)
 • Coerver Coaching Session Planner trening (2h)
 • Coerver Coaching Metod – predavanje za decu i roditelje (1h)
 • Podela diploma za decu i trenere
*POPUST ZA KLUBOVE I ŠKOLE FUDBALA :

 • 24 igrača = 10%
 • 36 igrača = 15%
 • 48 igrača = 20%
 • Minimalan broj dece: 24 (1 Coerver trener + 2 asistenta trenera iz kluba)
 • Srednji broj dece: 36 (1 Coerver trener + 3 asistenta trenera iz kluba)
 • Maksimalan broj dece: 48 (2 Coerver trenera + 4 asistenta trenera iz kluba)
 • Cena: 15€ / po osobi
 • Klub ili škola fudbala potpisuje ugovor o sprovođenju kampa sa Coerver Coaching Srbija
 • U cenu pored obuke igrača i edukacije trenera i roditelja ulazi i osiguranje dece za taj dan kampa
 • Deca i treneri dobijaju na poklon majice i diplome na kampu
 • Novčana suma se uplaćuje 14 dana unapred i nakon potpisivanja ugovora
 • Putni trošak i jedan obrok (ručak) za Coerver tim trenera klub posebno plaća
 •  Svu opremu i rekvizite za trening donosi Coerver Coaching Srbija, a klub je u obavezi da obezbedi adekvatan teren za rad kampa
 • U slučaju da na kampu ima 24 igrača, kamp se može sprovesti na terenima manjih dimenzija tj. u balonu sa veštačkom travom
 • U slučaju da na kampu ima 36 ili 48 igrača, kamp se mora sprovesti na velikom terenu sa prirodnom ili veštačkom travom
 • Grupe dečaka mogu biti podeljene po uzrasnim kategorijama, a mogu biti i mešovite sa devojčicama, a postoji mogućnost i rada sa golmanima na kampu
 • Ako ima više od 48 igrača po klubu, onda se deca dele po kategorijama i pravi se drugi Road Show kamp u drugim terminima
Play Like The Stars je jednodnevni kamp u Vašem klubu ili školi fudbala kroz 2 treninga (4 h) obuke za decu po „Play like the Stars” modelu (sa akcentom na trening model svetskih zvezda fudbala – Messi, C. Ronaldo, Robben, Van Persie itd.) i 2h edukacije za trenere i roditelje u klubu.

SATNICA I PROGRAM:

 • Sastanak sa trenerima i decom – Coerver® Coaching prezentacija (30 min.)
 • Podela Coerver majica deci i trenerima
 • Coerver® Coaching Play Like the Stars trening (2h)
 • Coerver® Coaching Metod – teorija za trenere (1h)
 • Coerver® Coaching Play Like the Stars trening (2h)
 • Coerver® Coaching Metod – predavanje za decu i roditelje (1h)
 • Podela diploma za decu i trenere
*POPUST ZA KLUBOVE I ŠKOLE FUDBALA :

 • 24 igrača = 10%
 • 36 igrača = 15%
 • 48 igrača = 20%
 • Minimalan broj dece: 24 (1 Coerver trener + 2 asistenta trenera iz kluba)
 • Srednji broj dece: 36 (1 Coerver trener + 3 asistenta trenera iz kluba)
 • Maksimalan broj dece: 48 (2 Coerver trenera + 4 asistenta trenera iz kluba)
 • Cena: 15€ / po osobi
 • Klub ili škola fudbala potpisuje ugovor o sprovođenju kampa sa Coerver Coaching Srbija
 • U cenu pored obuke igrača i edukacije trenera i roditelja ulazi i osiguranje dece za taj dan kampa
 • Deca i treneri dobijaju na poklon majice i diplome na kampu 
 • Novčana suma se uplaćuje 14 dana unapred i nakon potpisivanja ugovora 
 • Putni trošak i jedan obrok (ručak) za Coerver tim trenera klub posebno plaća
 •  Svu opremu i rekvizite za trening donosi Coerver Coaching Srbija, a klub je u obavezi da obezbedi adekvatan teren za rad kampa
 • U slučaju da na kampu ima 24 igrača, kamp se može sprovesti na terenima manjih dimenzija tj. u balonu sa veštačkom travom
 • U slučaju da na kampu ima 36 ili 48 igrača, kamp se mora sprovesti na velikom terenu sa prirodnom ili veštačkom travom
 • Grupe dečaka mogu biti podeljene po uzrasnim kategorijama, a mogu biti i mešovite sa devojčicama, a postoji mogućnost i rada sa golmanima na kampu
 • Ako ima više od 48 igrača po klubu, onda se deca dele po kategorijama i pravi se drugi Road Show kamp u drugim terminima